Υποτροφίες

2015-07-21T20:38:31+00:00

Το  Εκπαιδευτικό Κέντρο "Ψυχολογία-Τέχνη" έχει ως βασική του επιδίωξη την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, από τις μοναδικές ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους και στις νέες που φοιτούν σε αυτό και από την ουσιαστική