Το NEFELE project ξεκίνησε  το δεύτερο “etap” του, μετά την υλοποίηση του 1ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Τέχνης για την ψυχική υγεία που έλαβε χώρα στην Αθήνα από την 1η έως την 16η Οκτωβρίου 2016, η στάση  ήταν η συστατική γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φεστιβάλ Τέχνης για την ψυχική υγεία.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΥΚΤΙΟΥ

Ελλάδα:  ΕΔΡΑ | ΑΣΚΤ |  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΗ | ΑΜΑΚΑ | ΕΚΨΨΥ | ΚΨΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΠΕΠΣΑΕ | ΕΠΑΨΥ | ΚΕΘΕΑ

Βέλγιο: CAOS

Ισπανία: INDRAS FOUNDATION | AFESMO |  NATIONAL MUSEUM OF SCULPTURE-VALLADOID 

Γαλλία: LE GRAND BAZART

Ιταλία: COOS MARCHE |  EYRONET


Ηνωμένο Βασίλειο: MENTAL HEATTH FOUNDATION

Ιρλανδία: FIRST FORTNIGHT


Φιλανδία: FINNISH ASSOCIA
TION FOR MENTAL  HEALTH                                                                 

Λιθουανία: ASOK 

Πορτογαλία: ANARP

Organisation of the 1st European Festival of Arts and Mental Health : KSDEO “EDRA”

https://www.psychologyart.gr/news-project-exhibitions/network-nefele-_/