Οι θεματικές των ομάδων εργασίας απευθύνονται σε ευαισθητοποιημένα άτομα, στα οποία η αναζήτηση του εαυτού και των σχέσεων με τους άλλους αποτελούν ανοιχτά ζητήματα προς επεξεργασία.
Η ανάλυση των θεμάτων γίνεται πολυεπίπεδα με έμφαση τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Ο χαρακτήρας του σεμιναρίου είναι ιδανικός για ανθρώπους με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες διευρύνουν το γνωστικό και συναισθηματικό τους επίπεδο, ανακαλύπτουν νέους τρόπους θεώρησης των θεμάτων που τους απασχολούν, αναπτύσουν νέες στρατηγικές επόλυσης προβλημάτων, εκκφράζονται δημιουργικά κσι σλληλεπριδούν μεταξύ τους μέσα από τον ανοιχτό διάλογο της σύγχρονης ψυχολογικής θεωρίας αλλά και της τέχνης.

  • Βιωματικό εργαστήρι – Workshop

Θέματα

  1. Το μετέωρο βήμα της επιθυμίας – Αναζητώντας την τέλεια σχέση (1ος μήνας, 5 ώρες)
  2. Ταυτότητες – Ενισχύω την αυτοεκτίμηση μου γνωρίζοντας ποιος/α είμαι (2ος μήνας, 5 ώρες)
  3. Η σημασία της επικοινωνίας στην ανάπτυξη του κοινωνικού μας συνόλου (3ος μήνας, 5 ώρες)

Οι συμμετέχοντες θα σχηματίσουν ομάδες ανάλογα με τη δυνατότητα τους όσον αφορά τις ημέρες διεξαγωγής.
Διαθέσιμες ημέρες : Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή