Εκπαίδευση

/Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά προγραμμάτα

Art therapy

2017-04-19T03:09:00+00:00

A few words about art therapy Art therapy is a form of psychotherapy. Anyone who comes into contact with it learns and understands the process of how art is made and its therapeutic properties.  It is for

Art therapy2017-04-19T03:09:00+00:00