Ε.Ε.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18 Δεκεμβρίου 2019

ανάδειξη νέου σώματος Δ.Σ.  2020-2021

 

Τον Ιανουάριο του 2011 ιδρύθηκε  από τα μέλη του Δ.Σ και της εκπαιδευτικής επιτροπής της επιστημονικής Εταιρείας  “Ψυχολογία- Τέχνη” ο Σύλλογος με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΕΣ   ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (Ε.Ε.Θ.)” με σκοπό την έρευνα, την ανάπτυξη και κατοχύρωση της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα. Οι σκοποί του συλλόγου είναι πνευματικοί, κοινωνικοί, επιστημονικοί, εκπαιδευτικοί και σε καμιά περίπτωση κερδοσκοπικοί. Ειδικότερα, ο σύλλογος έχει ως σκοπό:

-την  παρατήρηση και  η ανάλυση  της εικαστικής    συμπεριφοράς , των προϊόντων της τέχνης  και της  επικοινωνίας ,

-τη συμβολή στη μελέτη, έρευνα, προσδιορισμό, προώθηση και ανάπτυξη   της   Εικαστικής  θεραπείας, την οριοθέτηση της εκπαίδευσης του εικαστικού θεραπευτή (θεσμοθέτηση κριτηρίων σε επιστημονικό, επαγγελματικό  τομέα),

-την επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική ανάπτυξη της θεραπείας μέσω της τέχνης,

-τη  νομοθετική  κατοχύρωση  της  Εικαστικής  Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα και  την  επίσημη  αναγνώριση  της ως επιστημονικής ειδικότητας   και   επαγγελματικής  οντότητας,

-την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συλλόγους και σωματεία  κ.τ.λ. στην Ελλάδα και διεθνώς με παρόμοιους στόχους για την με τον καλύτερο τρόπο επίτευξη των  σκοπών του συλλόγου,

-την    διοργάνωση   κάθε   είδους   δραστηριότητα   πολιτιστικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής, εκδοτικής ή  άλλης   ώστε να προβάλλεται η   δράση του  συλλόγου τόσο  στην  ελληνική  επικράτεια  όσο και στο εξωτερικό,

-την   εκπόνηση  και  υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και μεθόδων με   σκοπό την  διεύρυνση της γνώσης, την με κάθε τρόπο ενίσχυση  και ανάπτυξη των ατόμων που εντάσσονται στα ανωτέρω  προγράμματα, τα  οποία  προγράμματα  δύνανται  να πραγματοποιηθούν τόσο στους χώρους του  συλλόγου όσο και σε Ιδρύματα, δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς χώρους κ.τ.λ. με την αντίστοιχη  συνεργασία αρμοδίων φορέων,

-την διοργάνωση διαλέξεων, εργαστηρίων, συσκέψεων, συμποσίων κ.τ.λ. για την διάδοση των ευρημάτων, πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων και την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων,

-την εκπροσώπηση του  σε ιδιωτικούς, δημόσιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς και την  διευκόλυνση διαπολιτισμικών ανταλλαγών και μόνιμων ή/ και περιοδικών συναντήσεων με μέλη  αντίστοιχων οργανώσεων  άλλων χωρών,

-την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Θεραπευτών μέσω της Τέχνης και σε άλλες  διεθνείς αντίστοιχες επαγγελματικές και επιστημονικές   ενώσεις  και  συλλόγους.

Περαιτέρω, ανατρέξτε στον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου ή/και, αν θα σας ενδιέφερε να γίνεται μέλος του, κατεβάστε και συμπληρώστε την σχετική αίτηση που μπορείτε να αποστείλετε στο: ΕΔΩ

  1. Κώδικα Δεοντολογίας
  2. Αίτηση Μέλους