Σεμινάριο και βιωματική ομάδα

Δρ. Αριστονίκη Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών, για το χτίσιμο της ποιοτικής σχέσης των παιδιών και της θετικής παρακίνησης προς τη μάθηση, για τη συντροφική εγγύτητα, την εικαστική αναζήτηση, για ομάδες δημιουργικής παρακίνησης, για την αντιμετώπιση των ψυχικών τραυμάτων και του ψυχικού πόνου, για τη Γονεϊκή Αποξένωση, την ενίσχυση της χαρισματικότητας κ.ά.

Παρουσίαση : 17 Οκτωβρίου  στην  ps.art.therapy.gallery

Έναρξη: 20 Νοεμβρίου

Δήλωση  συμμετοχής