Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι απευθύνονται σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) και μόνον και αφορούν την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Ως συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση νοείται η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την προσωπική ανάπτυξη.

Προσοχή: Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης  παρέχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ επαγγελματική κατάρτιση και ΟΧΙ αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θεσμικά παρέχεται από τα Ι.Ε.Κ. (δημόσια και Ιδιωτικά), τα Κολλέγια και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. ή και άλλων υπουργείων.

Εξαίρεση αποτελεί η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από Κ.Δ.Β.Μ. στις περιπτώσεις που ορίζονται από σχετική Νομοθεσία  για κουρείς – κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης νυχιών.

Από το 2019 (Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α’/29-1-2019, άρθρο 41), οι φορείς  υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να παρέχουν και μη πιστοποιημένα προγράμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φορείς-κέντρα-εταιρείες με αδειοδότηση ΚΔΒΜ 1 ή 2  (με βάση την κτιριολογική τους υποδομή διακρίνονται σε επίπεδο 1 και σε επίπεδο 2.) επικαιροποιείται ανά διετία http://www.gsae.edu.gr/el/idiotika-kdvm  πρέπει να αναγράφουν εμφανώς στις αρχικές επίσημες σελίδες στους  ότι είναι ΚΔΒΜ 1 ή 2  (άδεια λειτουργίας) και όχι να χρησιμοποιούν απλά το λογότυπο του ΕΟΠΕΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καθώς κύριο μέλημα του Φορέα  μας από την έναρξη του το 2006 είναι η αναγνώριση της art therapy [θεραπεία μέσω εικαστικών] στην Ελλάδα.  Οι εταίροι, τα μέλη της εκπαιδευτικής επιτροπής της Ψυχολογία-Τέχνη  τον Ιούνιο του 2019 αποφάσισαν  καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τα ΚΔΒΜ δεν παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση και προκειμένου τα έξοδα και ειδικά των κτιριολογικών απαιτήσεων  για αδειοδότηση  (που θα  μετακυλούσαν στα δίδακτρα, σε μια εποχή που μαστίζεται από την οικονομική κρίση στη χώρα μας) να μην προχωρήσουν σε αναζήτηση μετεγκατάστασης του Φορέα για τη συνέχιση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες-ενέργειες εδραίωσης του εν λόγω πεδίου θα διεξάγονται πλέον από το Σύλλογο Ε.Ε.Θ (πληροφορίες κλικάρετε εδώ) ως αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο.

Συνεπώς η Ψυχολογία-Τέχνη δεν διεξάγει πλέον εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο εν λόγω πεδίο παρά μόνον  το εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της, το οποίο θα διεξάγεται-υλοποιείται  εφ εξής αποκλειστικά από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα εποπτεύεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θα έχει όλα τα θεσμικά και ακαδημαϊκά πρότυπα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και με χαμηλά δίδακτρα. Περισσότερες πληροφορίες κλικάρετε εδώ

Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει πλήρες μεταπτυχιακό τμήμα εκπαίδευσης στο εν λόγω πεδίο σε Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Έως ότου επιτευχθεί και αν επιτευχθεί στην Ελλάδα, στην Αλλοδαπή μια λίστα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που παρέχουν μεταπτυχιακό Ευρώπη και Αμερική που μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. 

Επισημαίνουμε επίσης ότι στην Ελλάδα συνεχίζουν πολλοί επιστημονικοί φορείς-εταιρείες * να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο δίχως να έχουν προβεί σε μετατροπή κέντρου δια βιου μάθησης.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν επειδή δεν έχουν άδεια κέντρου δια βιου μάθησης ότι δεν παρέχουν επιστημονικό έργο εκπαίδευσης καθώς αυτά τα κέντρα-εταιρείες  έχουν δώσει στο πεδίο της ψυχικής υγείας άριστους επιστήμονες. 

Η απόφαση των ενηλίκων πολιτών σε πιο κέντρο-εταιρεία θα εκπαιδευτούν είναι ένα προνόμιο ελευθερίας, ατομικής τους ευθύνης και αγάπης προς το πεδίο που επιλέγουν.

  • σε όλα τα πεδία (θεραπεία μέσω εικαστικών, θεραπείες μέσω τεχνών -δράμα, κίνηση, μουσική- ψυχανάλυση κ.αλ.)