Από το 1989 που πρωτοεμφανίστηκε το πεδίο της art therapy στην Ελλάδα φορείς-κέντρα-εταιρείες- νοσοκομειακές δομές  προσέφεραν εκπαιδευτικά προγράμματα είτε πλήρους εξειδίκευσης (εισαγωγικό και 3ετές-4ετές) είτε και σεμιναριακών κύκλων με εκπαιδευτές/διδάσκοντες αποφοίτους από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής  και με τους Προπάτορες  του πεδίου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης στο εν λόγω πεδίο από το 1989 έως και σήμερα μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο βρίσκοντας όλες τις επίσημες σελίδες των κέντρων-εταιριών  που τα παρείχαν ή και συνεχίζουν να παρέχουν.

Επιμόρφωση συνεχιζόμενης κατάρτισης ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΈΧΝΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ετήσιο) παρέχεται πλέον  από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής  Υγείας του Πανεπιστημίου. πληροφορίες εδώ