Εκπαιδευτικό πρόγραμμα art-therapy_Αθήνα

/, Events/Εκπαιδευτικό πρόγραμμα art-therapy_Αθήνα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα art-therapy_Αθήνα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
στην «Θεραπεία Μέσω Εικαστικών |Art-Therapy»
από την “Ψυχολογία-Τέχνη” στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες.μπορούν να καταθέτουν την ειδική αίτηση συμμετοχής
μέχρι την 30η Οκτωβρίου στο email: psychologyartgr@gmail.com με την ένδειξη: A΄εισαγωγικό έτος Αrt-Τherapy.

Πληροφορίες εκπαιδ.προγράμματος/ενότητες/προϋποθέσεις/ οδηγός προγράμματος στην ενότητα: “Εκπαίδευση”

2017-04-18T01:09:51+00:00