Δημιουργική βιωματική μάθηση και κριτικός αναστοχασμός

3 εκπαιδευτικοί κύκλοι  __ενότητα: school & art

Στο σεμινάριο αξιοποιούνται μια πληθώρα μεθοδολογικών προσεγγίσεων και μέσων. Η βιωματική μάθηση, το παιδικό βιβλίο, η ποίηση, τα εικαστικά μέσα καθώς επίσης και ο κριτικός αναστοχασμός, η ανάλυση λόγου και η κριτική ψυχολογία. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συνθέσει δημιουργικά και κριτικά τα διαθέσιμα υλικά, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι μαθητές και μαθήτριες, ώστε να εξετάσουν κριτικά το βιωματικό υλικό που προκύπτει σε κάθε συνάντηση. Παράλληλα εκπαιδευτικοί και μαθητές συντελούν βιωματικά στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης. Στο σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί συνθέτουν όχι μόνο το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά με βάση τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες της τάξης τα δημιουργικά μέσα που προτιμούν. Έτσι ο κριτικός αναστοχασμός με βάση το «εδώ και τώρα» του σχολείου γίνεται αντικείμενο μόνιμης διαπραγμάτευσης προκαλώντας αλλαγές και νέους προβληματισμούς.

  • Κριτικός αναστοχασμός
  • Ανάλυση λόγου και κριτική ψυχολογία
  • Η σημασία των εικαστικών δημιουργικών μέσων: λογοτεχνία, ποίηση, εικαστικά
  • Βιωματική μάθηση
  • Διερεύνηση των εκπαιδευτικών συνθηκών

Σχεδιασμός και επιμέλεια θεωρητικό/βιωματικό: Δρ. Κωστούλα Μάκη, Κοινωνική ψυχολόγος

Δήλωση συμμετοχής