Πρόγραμμα εκπαίδευσης
στην «Θεραπεία Μέσω Εικαστικών |Art-Therapy»
από την “Ψυχολογία-Τέχνη” στο Ηράκλειο Κρήτης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την ειδική αίτηση συμμετοχής
μέχρι την 30η Οκτωβρίου στο email: psychologyartgr@gmail.com με την ένδειξη: A΄εισαγωγικό έτος Αrt-Τherapy.

Πληροφορίες εκπαιδ.προγράμματος/ενότητες/προϋποθέσεις/ οδηγός προγράμματος στην ενότητα: “Εκπαίδευση”