Δελτίο Τύπου

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο “Ψυχολογία-Τέχνη” ανακοινώνει τις υποτροφίες του για την απόκτηση μετεκπαιδευτικού τίτλου στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία (Art Therapy) σε συνεργασία με Ιδρύματα/Φορείς διεθνούς αναγνώρισης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 16 Ιουνίου . Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν υποψήφιοι με μέσο όρο βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού, έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα αποκτήσουν, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα -συμπεριλαμβανομένου του ατομικού, εφόσον υπάρχει- για τα 2 τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€30.000), ενώ δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους.

Ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία, θα λάβει υποτροφία 100% των διδάκτρων της Α’ . Επιπλέον, άλλοι 4 υποψήφιοι, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη, θα λάβουν μερικές υποτροφίες (έκπτωση διδάκτρων 50%, 35% και 25%, ανάλογα με τη βαθμολογία τους). Η υποτροφία συνίσταται για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, όπως αυτό περιγράφεται από το πρόγραμμα σπουδών του υποτρόφου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ενώ οι αναλυτικοί όροι και η σχετική διαδικασία περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στην διεύθυνση www.psychologyart.gr.

Σχετικά με τις υποτροφίες
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της εταιρείας “Ψυχολογία-Τέχνη” έχει ως βασική του επιδίωξη την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, από τις μοναδικές ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους και στις νέες που φοιτούν σε αυτό και από την ουσιαστική και αναγνωρισμένη κοινωνική του προσφορά.Θέλοντας να εξασφαλίσει στους μαθητές του ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο αγαθό της Παιδείας, το Κέντρο παρέχει (οικονομική ενίσχυση) υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) με βάση την Ακαδημαϊκή Επίδοση ή/και στην οικονομική ανάγκη του κάθε μαθητή, καθώς και άλλες μορφές οικονομικής διευκόλυνσης. Οι πόροι για το πρόγραμμα αυτό προέρχονται από ίδια κεφάλαια του Κέντρου, μόνιμες δωρεές, γενναιόδωρες προσφορές μελών του Συμβουλίου των Επιτρόπων, του Συλλόγου Ε.ΕΘ, ιδρυμάτων και φίλων του Κέντρου που επιθυμούν να δουν τη συνεισφορά τους να επενδύεται σε νέες ιδέες και πρωτοπόρο εκπαιδευτικό έργο. Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια ένα Ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης