Πατήστε επάνω στην αντίστοιχη ενότητα για αναλυτικές πληροφορίες

Λίγα λόγια για την εικαστική ψυχοθεραπεία 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα την εικαστική ψυχοθεραπεία

“Θεραπείες μέσω τεχνών” [dance/movement-therapy , music-therapy, drama-therapy]