Τα εργαστήρια ελεύθερης έκφρασης της “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΗΣ” περιλαμβάνουν μια σειρά από δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα όλο το έτος. Μεταξύ άλλων, οργανώνονται ετησίως:

  • Εισηγήσεις για τις  βασικές αρχές τέχνης
  • Video- προβολές
  • Νέες, σύγχρονες μορφές έκφρασης που βοηθούν κάθε άτομο να ανακαλύψει και να ασκήσει τα εκφραστική του δημιουργίαμέσα στα πλαίσια της ατομικότητας του,της  συνεργασίας και της  ομαδικής βιωματικής εμπειρίας.

Προσεχείς Δράσεις & Πρωτοβουλίες (υπό κατασκευή)ergasstir1i