Η Εταιρία μελέτης Δυναμικών Ομάδας και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987. Πρόκειται για μία Επιστημονική Εταιρία που έχει στόχο την προαγωγή της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας στον Ελληνικό χώρο. Στις δραστηριότητες της περιλαμβάνονται η ενημέρωση πάνω σε θέματα Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, η οργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε δραστηριότητα που έχει σαν στόχο την προαγωγή της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και της μελέτης των Δυναμικών των Ομάδων. Πρόεδρος Ε.Δ.Ο.ΨΥ Γκιουζέπας Ιωάννης, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.