Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Χειρουργική & Ογκολογική κλινική παίδων

//Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Χειρουργική & Ογκολογική κλινική παίδων