Το Ανοικτό Κέντρο ψυχοθεραπείας της Ψυχολογία-Τέχνη λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό Ψυχικής Υγείας και η ψυχοθεραπεία είναι εστιασμένη στη σύνθεση βασικών τεχνικών από τις κυριότερες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοδυναμική, γνωστική συμπεριφορική κ.λ.π.) με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του ενδιαφερόμενου, αντί της εφαρμογής μιας μοναδικής θεραπευτικής προσέγγισης για κάθε ενδιαφερόμενο και κάθε ζήτημα.

εδώ: Ανοικτό Κέντρο Ψυχοθεραπείας

εδώ: Συνεργαζόμενοι Φορείς

εδώ: Ευκαιρίες Απασχόλησης