Κατά την διάρκεια των συναντήσεων τα άτομα της ομάδας που θα συμμετέχουν θα έχουν το χρόνο να αναπτύξουν ολόπλευρα το ανθρώπινο δυναμικό τους μέσα σε ένα αμοιβαίο κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης. Μέσα από την κατανόηση της αποδοχής της διαφορετικότητας και την μοναδικότητα του κάθε ατόμου η συμμετοχή των μελών στην ομάδα διευρύνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες του καθένα, την ολόπλευρη ανάπτυξη του εαυτού και επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση και η επαφή με το δημιουργικό τους εαυτό.
Στόχοι:
  • Επικέντρωση της προσοχής στο άτομο και τη βιωματική εμπειρία
  • Προτεραιότητα στην ανάγκη του ατόμου να είναι σημαντικό, να το υπολογίζουν, να το αγαπούν & στην αναγνώριση της αξιοπρέπειας του
  • Ανάπτυξη της δημιουργικότητας του
  • Ανάληψη ευθυνών δυνατότητα επιλογών
Προσέγγιση
  • Εικαστική
  • Ανθρωπιστική
  • Κοινωνική, Γνωστική
Ομάδες Αυτογνωσίας
2 ώρες / εβδομάδα (8 μήνες)
Ομάδες Γονέων
2 ώρες / 15 ήμερο (8 μήνες)
2 ώρες / εβδομάδα (8 μήνες)
Εργαστήρια Σχέσεων
6 ώρες / μήνα (8 μήνες)
Ομάδες εργασίας
Βιβλίου, Κινηματογράφου κ.τ.λ.
3 ώρες / μήνα (4 μήνες)