Στη μέθοδο Sandplay, ο θεραπευόμενος δημιουργεί αναπαραστάσεις σε ένα δοχείο με άμμο, χρησιμοποιώντας μινιατούρες τις οποίες επιλέγει ο ίδιος από μια εκτενή συλλογή και τις τοποθετεί ελεύθερα, αλλά και την ίδια την άμμο. Η διαδικασία αυτή γίνεται σιωπηλά, παρουσία του θεραπευτή ο οποίος παρατηρεί χωρίς σχόλια ή καθοδήγηση.

Οι μινιατούρες δρουν ως σύμβολα ή αρχέτυπα, από τα οποία ο/η θεραπευόμενος/η έχει την ευχέρεια να επιλέξει, και σχηματίζουν ένα είδος «αλφάβητου» μέσω του οποίου αυτός/ή καλείται να εκφραστεί. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό η διαθέσιμη συλλογή να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη, ώστε να αντιπροσωπεύει ένα «κόσμο» – πραγματικό ή φανταστικό – όσο το δυνατό ευρύτερο. Είναι επίσης κρίσιμο ο θεραπευόμενος να επιλέγει ελεύθερα, ώστε αυτό που δημιουργείται στο δοχείο με την άμμο να καθορίζεται όσο γίνεται περισσότερο από τον εσωτερικό του κόσμο («άσε τα σύμβολα να επιλέξουν εσένα»). Για τους ενήλικες, η προσωρινή «παράκαμψη» της γλώσσας που επιτυγχάνεται όταν κάποιος εκφράζεται μέσω του Sandplay είναι χρήσιμη γιατί προσφέρει την ευκαιρία να απομακρυνθούμε από τυχόν παγιωμένους τρόπους που έχουμε να σκεφτόμαστε για τα θέματα που μας απασχολούν, και να προσπελάσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο πιο άμεσα.

Υπεύθυνη:

Μαρία Χρήστου, Sandplay therapy/art-therapist

Info: αναλυτικό πρόγραμμα, μέρες διεξαγωγής, αιτήσεις συμμετοχής
psychologyart@cyta.gr
psychotherapyart@yahoo.gr