Υπεύθυνες: Κολυβοπούλου Στέλλα,ψυχολόγος, dance/movement-therapist, Αγγελική Μπιτζαράκη, κοινωνική ανθρωπολόγος, εμψυχώτρια ομάδων(NDI),χοροθεραπεύτρια

Το πρόγραμμα έχει στόχο να παρέχει τις βασικές έννοιες θεωρίας και πρακτικής της Χοροθεραπείας. Το εισαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν το πεδίο της Χοροθεραπείας-Ψυχοθεραπείας μέσω Κίνησης σαν μια προετοιμασία πιθανής επαγγελματικής πορείας, για αυτούς που θέλουν να ανοίξουν νέες οπτικές για την επαγγελματικής τους ανάπτυξη αλλά και για αυτούς που θέλουν να δώσουν στον εαυτό τους την ευκαιρία να δουν μια άλλη δυναμική διαδικασία για την προσωπική τους ανάπτυξη και πορεία στη ζωή τους.

Περισσότερες Πληροφορίες

Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: psychotherapyart@yahoo.gr

Έναρξη 9 Νοεμβρίου 2014