Ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία, ψυχογενής υπερφαγία: μερικές από τις διαταραχές που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών (Art Therapy).
Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής χαρακτηρίζονται από πολύ έντονα συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές που σχετίζονται κυρίως με τη διατροφή, προκαλώντας σημαντικούς κινδύνους για τη σωματική και την ψυχική υγεία των ανθρώπων που πάσχουν. Οι διατροφικές διαταραχές είναι ψυχικές παθήσεις που εμπλέκουν τόσο το ίδιο το σώμα όσο και την εικόνα που έχουν οι ασθενείς γι’ αυτό. Συχνά οι πάσχοντες υποφέρουν από συναισθήματα κατάθλιψης και ενοχής και οδηγούνται σε κοινωνική απομόνωση και εμμονική ενασχόληση με το φαγητό, συμπεριφορές που δυσκολεύουν τη συναισθηματική και κοινωνική ζωή τους. Η θεραπεία αποσκοπεί αφενός στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία και αφετέρου στην απελευθέρωση από αυτόν τον φαύλο κύκλο σκέψεων, ενεργειών και συναισθημάτων. Αποτελεί μια ευκαιρία να αποκατασταθεί η εικόνα του εαυτού με έναν πιο συνολικό τρόπο και να δημιουργηθούν νέες, πλουσιότερες σχέσεις με τους άλλους.
Κατηγορίες διατροφικών διαταραχών

Η ψυχογενής ανορεξία παίρνει τη μορφή του περιορισμού τροφής σε δραματικό βαθμό, οδηγώντας σε πολύ χαμηλό σωματικό βάρος. Χαρακτηρίζεται από εμμονή σε σχέση με τη μέτρηση των θερμίδων, μπορεί να συνοδεύεται από εμετούς ή και χρήση καθαρτικών και από έντονη σωματική άσκηση.

Η ψυχογενής βουλιμία περιλαμβάνει επεισόδια κατά τα οποία γίνεται κατανάλωση μεγάλης ποσότητας τροφής που ακολουθείται από εμετούς ή/και χρήση καθαρτικών. Παρότι οι ασθενείς καταφέρνουν να διατηρήσουν «κανονικό» σωματικό βάρος, δημιουργούνται σοβαρές σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις.

Η ψυχογενής υπερφαγία χαρακτηρίζεται από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαγητού, όπως και η βουλιμία, αλλά χωρίς την πρόκληση εμετού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται τις περισσότερες φορές το σωματικό βάρος.

Εκπαίδευση στην “Ψυχολογία-Τέχνη”
Στο μάθημα θα δοθούν οι βασικοί άξονες της αιτιότητας των διατροφικών διαταραχών, θα παρουσιαστεί φωτογραφικό υλικό από ομαδικές συνεδρίες με γυναίκες που πάσχουν και παρακολουθούνται Κέντρο Ημέρας Διατροφικών Διαταραχών «Ανάσα», και αν ο χρόνος το επιτρέψει, θα γίνει παρουσίαση ενός κλινικού περιστατικού βουλιμίας που είναι σε θεραπεία εδώ και ένα χρόνο.
Θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση και ερωτήσεις, θεραπευτικές τεχνικές και σκέψεις γύρω από τη συγκεκριμένη παθολογία.
Ήρα Λαμπίρη
Κλινική ψυχολόγος-εικαστική θεραπεύτρια
Εξ.συνεργάτις του Κ.Η. Ανάσα