Σχετικά με την Ομαδική Ψυχοθεραπεία
Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία είναι μία αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας, που χρησιμοποιείται παγκοσμίως περισσότερο από ένα αιώνα. Μελέτες έχουν δείξει ότι είναι το ίδιο αποτελεσματική με την ατομική ψυχοθεραπεία και ότι σε ορισμένες καταστάσεις μπορεί να είναι πιο ευεργετική από την ατομική. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων συναντιούνται παρουσία ειδικά εκπαιδευμένων ψυχοθεραπευτών με στόχο να βοηθήσουν τα μέλη τον εαυτό τους, αλλά και το ένα το άλλο.
 Το χαρακτηριστικό της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, που δεν προσφέρεται στις ατομικές, είναι ακριβώς αυτή η ύπαρξη της ομάδας και η δυνατότητα να διερευνήσει κανείς τις δυσκολίες του μέσα σε αυτήν και να επωφεληθεί μέσα από αυτήν. Αυτό γιατί από την ημέρα που γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και αναπτυσσόμαστε ως ανθρώπινες υπάρξεις, ζούμε και ανήκουμε σε μικρές ομάδες, όπως η οικογένεια, το σχολείο, η εργασία κ.α. Αυτή ακριβώς είναι η δύναμη της ομάδας, το να μοιράζεται κανείς τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, να καταλαβαίνει καλύτερα την κατάσταση του και να μαθαίνει μαζί με τους άλλους, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον με την βοήθεια των ειδικών. Πολλά προβλήματα της καθημερινότητας, όπως το άγχος και η κατάθλιψη οφείλονται σε δυσκολίες στην επικοινωνία μας με τους άλλους (δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις). Έτσι βελτιώνοντας, μέσω της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, τις σχέσεις με τους άλλους βελτιώνονται και τα προβλήματα μας
Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα του 2011
Η Ελληνική κουλτούρα, η ύπαρξη στενών οικογενειακών, φιλικών και ευρύτερων σχέσεων του Έλληνα με τον κοινωνικό του περίγυρο, αποτελούσε μέχρι πρόσφατα ένα ισχυρό υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ομαδική Ψυχοθεραπεία δεν είχε αναπτυχθεί στη χώρα μας όπως σε άλλες δυτικές κοινωνίες. Όσο ο τρόπος της ζωής μας αλλάζει και οι σχέσεις αυτές ατονούν, τόσο πιο εμφανής γίνεται η ανάγκη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, ώστε να βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων του ανθρώπου με τους γύρω του.
 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στο χώρο αυτό, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει και η Ε.Δ.Ο.ΨΥ, με σκοπό τόσο την λειτουργία ψυχοθεραπευτικών ομάδων,την έρευνα, όσο και την εκπαίδευση πιστοποιημένων ομαδικών ψυχοθεραπευτών.
Ο Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής
Οι ομαδικοί ψυχοθεραπευτές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχιατρικοί νοσηλευτές κ.α.), πιστοποιημένοι από επιστημονικές εταιρίες. Δυο απο τις  σημαντικότερες στο χώρο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι  η AGPA(American Group Psychotherapy Association)  και η GAS(Group Analytic Society του Λονδίνου).
 Σε ποιους απευθύνεται η Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 Όπως  στην ατομική ψυχοθεραπεία έτσι και στην ομαδική μπορεί να επωφεληθεί ο καθένας. Συνηθισμένα θέματα που διαπραγματεύονται στην Ο.Ψ. είναι: δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, αίσθημα μοναξιάς, κατάθλιψη, άγχος, απώλεια προσφιλούς προσώπου, σωματικές καταστάσεις και νόσοι, συνταξιοδότηση, εξαρτήσεις από ουσίες, δυσκολίες προσαρμογής, αίσθημα ανεπάρκειας και πολλά άλλα.
Η συνεδρία της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας
Μια συνεδρία Ομαδικής Ψυχοθεραπείας είναι μία συνεργατική προσπάθεια, που γίνεται από προσεκτικά επιλεγμένα μέλη, στην οποία οι θεραπευτές αναλαμβάνουν την κλινική ευθύνη για την ομάδα και τα μέλη της. Σε μια τυπική συνεδρία, που διαρκεί 60 – 90 λεπτά, τα μέλη, συνήθως 5 με 10, δουλεύουν εκφράζοντας τα δικά τους προβλήματα, αντιδράσεις, ιδέες και συναισθήματα προς τα άλλα μέλη, όσο πιο ελεύθερα και ειλικρινά γίνεται. Αυτό δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στην ομάδα για να κατανοήσει και να βοηθήσει το κάθε μέλος της. Τα μέλη έτσι κατανοούν τον εαυτό τους και τα προβλήματα τους, αλλά παράλληλα γίνονται και «θεραπευτικοί βοηθοί» των άλλων.
Παραδείγματα ομάδων
Ομάδες με άτομα με διαταραχές στην προσωπικότητα
Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης – αυτογνωσίας
Ομάδες κατάθλιψης, διαταραχών άγχους
Ομάδες ψυχωσικών ασθενών
Ομάδες χρονίων παθήσεων (νεοπλασμάτικών νόσων, σκλήρυνση κατά πλάκας, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσων, παχυσαρκίας, κ.α.)
Ομάδες υπογόνιμων ζευγαριών
Ομάδες πένθους
Ομάδες φροντιστών ατόμων με χρόνιες νόσους
Και πολλές άλλες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Ε.Δ.Ο.ΨΥ. σε συνεργασία με την ε.ε. Ψυχολογία Τέχνη   διοργανώνει από 3ετίας εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ομαδική ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη: το εισαγωγικό και το πλήρες πρόγραμμα.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στα πλαίσια ομάδων, με στόχο την κατανόηση των ομαδικών φαινομένων, που επηρεάζουν την μεταξύ τους επικοινωνία. Η βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας και η κατανόηση των ομαδικών δυναμικών αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και συνεργασία.
Το εισαγωγικό σεμινάριο απευθύνεται εκτός από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε εκπαιδευτικούς, διοικητικά στελέχη, υπεύθυνους διαχείρισης προσωπικού και όλους όσους λειτουργούν και εργάζονται σε ομαδικό περιβάλλον.
Σκοπός του είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις στοιχειώδεις αρχές λειτουργίας των ομάδων και στον τρόπο λειτουργίας τους σε όλα τα πλαίσια.
Η εκπαίδευση γίνεται με
-θεωρητικά σεμινάρια
-επίδειξη και συζήτηση βιντεοσκοπημένου υλικού
-συμμετοχή σε βιωματικές ομάδες (διαπροσωπικού και αναλυτικού τύπου)
Το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών είναι 80.
Πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες.
 Αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση στο πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
ΠΛΗΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Απευθύνεται  σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που επιθυμούν να αποκτήσουν την ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού θεραπευτικών ομάδων, σε διαφορετικά πλαίσια. Μέσα από τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος επιδιώκεται η προσωπική ωρίμανση του θεραπευτή, η απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων στη διαχείριση της ομάδας.
Ο κορμός του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελείται από
-θεωρητική κατάρτιση
-παρουσίαση και συζήτηση βιντεοσκοπημένου υλικού έμπειρων θεραπευτών,
-συμμετοχή σε βιωματικές ομάδες(διαπροσωπικού και αναλυτικού τύπου)
-συντονισμό από τους εκπαιδευόμενους θεραπευτικών ομάδων
-επίβλεψη από διαπιστευμένους ομαδικούς ψυχοθεραπευτές
-συμμετοχή και παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια
 –διπλωματική εργασία.
Παράλληλα διενεργούνται ομιλίες, βιβλιογραφικές παρουσιάσεις και ημερίδες σχετικές με την ύλη της εκπαίδευσης.
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 330 (80 εισαγωγικό+250 πλήρες).
 Πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες
Στόχος είναι η δημιουργία ικανών θεραπευτών, μέσα από την  συμμετοχή στο πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του, όσοι επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να προταθούν από τους εκπαιδευτές τους ως μέλη για τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρίες, (Ε.Δ.Ο.ΨΥ., A.G.P.A., G.A.S.)  
Συνοπτικά κριτήρια για να γίνει κανείς μέλος της A.G.P.A.:
         Πιστοποίηση σπουδών
         Θεωρητική εκπαίδευση στην ΟΨ
         Συντονισμός θεραπευτικών ομάδων (300 ώρες)
         Επίβλεψη από πιστοποιημένους ομαδικούς ψυχοθεραπευτές (75 ώρες)
         Συστατικές επιστολές από δύο πιστοποιημένους ομαδικούς ψυχοθεραπευτές ή σημαίνοντα πρόσωπα στο χώρο της ψυχικής υγείας
Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
Πηγές: