1η Biennale Τέχνης Θεσσαλονίκης

///1η Biennale Τέχνης Θεσσαλονίκης