Εταιρία μελέτης Δυναμικών Ομάδας και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας & Ψυχολογία-Τέχνη «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»