Το  Εκπαιδευτικό Κέντρο “Ψυχολογία-Τέχνη” έχει ως βασική του επιδίωξη την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, από τις μοναδικές ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους και στις νέες που φοιτούν σε αυτό και από την ουσιαστική και αναγνωρισμένη κοινωνική του προσφορά. Θέλοντας να εξασφαλίσει στους μαθητές του ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο αγαθό της Παιδείας, το Κέντρο παρέχει (οικονομική ενίσχυση) υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) με βάση την Ακαδημαϊκή Επίδοση ή/και στην οικονομική ανάγκη του κάθε μαθητή, καθώς και άλλες μορφές οικονομικής διευκόλυνσης. Οι πόροι  για το πρόγραμμα αυτό προέρχονται από ίδια κεφάλαια του Κέντρου, μόνιμες δωρεές, γενναιόδωρες προσφορές μελών του Συμβουλίου των Επιτρόπων, του Συλλόγου Ε.ΕΘ, ιδρυμάτων και φίλων του Κέντρου που επιθυμούν να δουν τη συνεισφορά τους να επενδύεται σε νέες ιδέες και πρωτοπόρο εκπαιδευτικό έργο. Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια ένα Ακαδημαϊκό  έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ART-THERAPY 2015-2016
Επιτυχόντες Υποτροφιών 2014 -2015