Προς το παρόν δεχόμαστε βιογραφικά για συνεργασία στον Κλινικό Τομέα της εταιρείας. Σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε συνεργασία με την “Ψυχολογία – Τέχνη”, μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο psychologyartgr@gmail.com με την ένδειξη “Συνεργασία”.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας για ψυχολόγους:

α) άδεια άσκησης επαγγέλματος
β) εγγεγραμμένοι στο Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων

Προηγούμενη κλινική εμπειρία και εξειδίκευση θα εκτιμηθούν.