Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας "Ψυχολογία Τέχνη" διαρθρώνονται  στους ακόλουθους τομείς (πατήστε πάνω σε αυτόν που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες):
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι υπάρχει η δυνατότητα Υποτροφιών για κάποια από τα προγράμματα μας σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, και παροχή μεταπτυχιακού τίτλου σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Πληροφορίες ΕΔΩ.