Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας "Ψυχολογία Τέχνη" διαρθρώνονται  στους ακόλουθους τομείς (πατήστε πάνω σε αυτόν που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες):
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι υπάρχει η δυνατότητα Υποτροφιών για άποια από τα προγράμματα μας σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Πληροφορίες ΕΔΩ.