“ο καλλιτέχνης ως βιωματικό υλικό”

/, project-workshop, /“ο καλλιτέχνης ως βιωματικό υλικό”