Συνοπτικό Βιογραφικό / Brief CV | Susan Scarth

//Συνοπτικό Βιογραφικό / Brief CV | Susan Scarth

Συνοπτικό Βιογραφικό / Brief CV | Susan Scarth

MCAT, SRDMP, CMA
Working in private practice through Dance Movement Psychotherapy Scotland Ltd(DMPS), lecturing at Queen Margaret University, Edinburgh on MSc Dance Movement Psychotherapy programme, providing further training through PRIMA (Practice & research in Movement Analysis) in Laban Movement Analysis, Bartenieff Fundamentals and Nonverbal Assessment tools. Specialist interest in treating PTSD and the neurological body.
2015-06-22T21:45:49+00:00